Menadżer - jak rozwinąć skrzydła

Dobry kierownik może w przedsiębiorstwie zdziałać cuda. Odpowiednio zarządzając mając jednocześnie odpowiedni wpływ na pracowników kierownik może pokierować funkcjonowanie.

szkolenia otwarte

Usługi

Kto przygotowuje przywódców?

Większość z nich kształci się na kursach, których programy przygotowane są na podstawie międzynarodowych norm i standardów

Co decyduje o sukcesie?

Tym, co liczy się najbardziej, to komunikacja między członkami zespołu

Lider wie że

Największym problemem w pracy niezależnie od wykonywanego zawodu jest niewystarczająca ilość czasu

Jak się przygotować do roli lidera?

Uwzględnienie wszystkich czynników koniecznych do zrealizowania projektu

Jak pracować

Sprawny menadżer także z łatwością rozdzieli zadania

Czego oczekuje się od kierownika?

Umiejętność wyciągania wniosków z poniesionych porażek oraz wytyczenie celów

Co wie dobry manager

Każdy menadżer zarządzający firmą stanie w pewnym momencie przed koniecznością decyzji dotyczącej awansowania swoich pracowników. Optymalna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy z zespołu zadaniowego, który sam się wykreuje, a lider wyłania się sam i ma poparcie grupy. W praktyce, rzadko zdarza się, by w firmie taka sytuacja miała miejsce.

Zespoły przeważnie tworzone są przez osoby trzecie, które wyznaczają kto ma się w nim znaleźć, a kierownik grupy także jest narzucony z góry. Takie podejście sprawia, że grupa potrzebuje nieco czasu, by się zgrać, wzajemnie ustalić podział zadań między siebie (umówmy się, nawet jeśli zostały już z góry przydzielone praktyka pokazuje, że zachodzą w tym zakresie pewne korekty). Lider może mieć też pewne problemy z tym, by w takiej grupie mieć poważanie i wyrobić sobie autorytet. Dlatego też w zależności o tego do jakiej grupy nowy menadżer zostanie przydzielony powinien on posiadać określone cechy i kompetencje. Jakie są typy liderów? W literaturze możemy wyczytać, że szef może być między innymi demokratyczny, autorytarny, afiliacyjny, charyzmatyczny, procesowy czy nakazowy. Jak rozpoznać jakim typem będzie osoba, której chcemy powierzyć dowodzenie zespołem?

Na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Są jednak na rynku dostępne testy osobowościowe, które oprócz cech charakteru badają także kompetencje miękkie i zdolności przywódcze. Z analizy wyników tych testów można się z dużą dozą prawdopodobieństwa dowiedzieć jaki styl liderowania będzie dana osoba reprezentować. By móc odpowiednio takie testy przeprowadzić a następnie wyciągnąć właściwe wnioski z wyników należy ukończyć specjalny kurs, po którym zostaje się certyfikowanym doradcą. Jeżeli firma ma w planach wykorzystywać testy przy dobieraniu członków poszczególnych zespołów, tak by ich kompetencje się uzupełniały, lub planuje ocenić, czy zweryfikować style przywódcze większej ilości menadżerów warto na szkolenie wysłać np. pracownika kadr, tak, by będąc certyfikowanym konsultantem danych testów mógł rzetelnie ocenić wyniki. Dodatkowo, pomimo początkowych wysokich kosztów szkolenia, dość szybko da się odczuć oszczędności – konsultanci zewnętrzni cenią się wysoko.

Portfolio

Cechy menadżera

Cechy menadżera

Częstym błędem wielu kierowników czy menadżerów jest to że błędnie rozumieją takie pojęcia jak kontrola i ocena. Dla jednych jest to zbyt trudne emocjonalnie i przez to.

Bycie dobrym liderem

Bycie dobrym liderem

Niewiele osób jest urodzonym przywódcą. Jeżeli jesteś menadżerem liderem zespołu zarządzasz większą grupą osób lub jesteś członkiem kadry kierowniczej to do Ciebie jest.

Przełożony

Przełożony

Przeglądając ogłoszenia z ofertami pracy zauważyć można że wielu pracodawców od potencjalnego pracownika oczekuje co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami..

Co jeszcze mamy ciekawego

Najnowsze artykuły:

Tagi dla artykułu:

Top