Cechy menadżeraCzęstym błędem wielu kierowników czy menadżerów jest to, że błędnie rozumieją takie pojęcia jak kontrola i ocena. Dla jednych jest to zbyt trudne emocjonalnie i przez to rezygnują z jakichkolwiek działań w tym zakresie. W tym czasie pozostali popadają w skrajnie odmienny kraniec, w którym kontrolowanie pracy swoich podwładnych jest sensem przewodzenia zespołowi. Oba stanowiska są ogromne szkodliwe dla całości organizacji. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla atmosfery w pracy, ale przede wszystkim dla jej sprawnego funkcjonowania. Dlatego też tak ważne jest, by menadżer miał świadomość jak skutecznie kontrolować swoich podwładnych, by przynosiło to oczekiwane przez niego rezultaty.

Kontroluj, oceniaj, wspieraj.

Ideą stojącą za tym prawidłowym procesem kontroli pracy podwładnych przez menadżera jest to, by jej efekty przynosiły przede wszystkim poprawę pracy i w dalszej perspektywie lepsze wyniki. Oczywiście właściwe podejście do kontroli pracy jest ogromnie ważne. Trzeba wiedzieć, że może to być bardzo delikatna kwestia i łatwo jest przekroczyć tutaj szereg granic. Niemniej jednak postawienie jasnych zasad w tej kwestii oraz ustanowienie oczywistych kryteria związanych z oceną pracy będzie prowadzić do motywowania pracowników. Tym samym rolą menadżera jest przede wszystkim to, by kontrola nie polegała wyłącznie na sprawdzaniu i szukaniu błędów. Poprawnie przeprowadzona kontrola jest związana przede wszystkim z tym, by zauważone niedociągnięcia oraz ewentualne błędy wyeliminować poprzez naukę pracowników oraz wsparcie ich przez menadżera właśnie. Dlatego obok szkoleń dla pracowników tak ważne są szkolenia dla menedżerów.

Wymagaj i doceniaj.

Oczywistym jest fakt, że w toku kontroli pojawiają się informacje dotyczące zarówno efektów pracy zespołu, jak i mogące mieć miejsca braki zaangażowania samych pracowników. Dlatego też bardzo ważne jest, by stawiać przed podwładnymi jasne wymagania i sprawiedliwie ich przestrzegać. Na pierwszym etapie ujawnienia niedociągnięć nie ma potrzeby reagowania w sposób drastyczny. Dopóki możliwe jest ujęcie błędów w nauce, szkoleniach warto jest wykorzystać pracownika i sprawdzać go, na późniejszych etapach.

Najnowsze artykuły:

Tagi dla artykułu:

Top